Webbinnehåll

Webbinnehåll.

Till grund ligger webbstrategin som vi tagit fram för hur allt innehåll på webbplatsen ska framstå. Detta är en viktig del i arbetet då det handlar om hur du vill framhäva saker på din webbplats, hur du vill att kunder ska se på dig som företag.

Webbplatskarta.

Vi tar fram en logisk webbplatskarta för projektet där SEO arbetet ligger till grund för väl utvalda fraser och sökord.

Copywriting.

Denna del är lite olika från projekt till projekt. En del vill ta hand om allt innehåll själva och andra vill att vi skriver nytt innehåll. I detta läge brukar vi kompromissa och för de kunder som vill ha vår hjälp med innehåll brukar vi ta hjälp av kundernas ofta redan färdiga texter som vi SEO-anpassar och ger en tydlig bild av, allt efter den webbstrategi som gjorts.

Bilder.

Vi hjälper er även med bilder och ofta finns det redan färdiga bilder där vi får i uppgift att välja ut passande bilder till webbplatsen. Men vi kan även hjälpa till med fotografering av nya bilder.

SEO texter.

Vi arbetar fram lämpliga sökord för webbplatsen utifrån er verksamhet och sätter in dessa i lättlästa texter. Allt för att er webbplats ska hamna så högt upp som möjligt på Googles träfflistor. Detta kallar vi för etisk-sökoptimering, vilket vi anser är det enda sättet att på ett långsiktigt perspektiv lyckas öka besökarna på sin webbplats.