Användarvänliga hemsidor med ACF.

I hela vår process ”från ax till limpa” ligger vårt fokus på våra kunders upplevelse i hur användarvänligt det ska vara att uppdatera sitt innehåll på sin hemsida. Det ska upplevas både enkelt och roligt när man jobbar med hemsidan. Du ska inte behöva mötas av krångliga beslut av olika kodsnuttar för att få en viss layout, utan det ska bara fungera enkelt och smidigt.

WordPress tema.

Vi arbetar mycket med Advanced Custom Fields som både går att ladda ner som gratis version eller att köpa pro versionen. Vad detta tillägg kan göra är bara fantasin som stoppar, men vi kan här försöka förklara några enkla exempel varför vi använder detta tillägg och där vi underlättar för våra kunder att underhålla sina hemsidor själva på ett användarvänligt sätt.

WordPress standard.

Som standard i WordPress arbetar man med ett tema där designen för hemsidan kan ställas in av användaren, vilket ibland kan vara väldigt avancerat. Vid uppdateringar av både WordPress och temat kan dessa inställningar gå förlorade och hemsidan kommer att ändra utseende. Man måste då börja om och göra sina inställningar på nytt, vilket kan kännas tidsödande och stressande för att få tillbaka sin egen design.

Men ett barntema tänker ni då löser ju detta. Jo, visserligen kan ett barntema behålla dina inställningar för hur designen ser ut, men med Advanced Custom Fields har du alla inställningar sparade separat och tillägget kan göra arbetet så mycket enklare om något mot förmodan skulle inträffa med hemsidan.

Som standard i WordPress när man skriver texter och lägger till bilder behandlas detta av temat hur det ska presenteras på hemsidan. Alltså gör du som användare alla dessa inställningar manuellt och kräver både tid och kunskap där man ofta måste ha en viss kunskap om programmering.

Vår metod.

Med Advanced Custom Fields bygger vi färdiga ”block” för användaren där det är enkelt att skriva texter och lägga till bilder där man lätt förstår vad exakt det är man ändrar och helt utan att behöva ha några kunskaper om programmering. I dessa block har vi som webbyrå redan gjort den unika designen för just din hemsida och är anpassad efter varje webbprojekt för sig.

Användare.

Ovanpå detta kan man sedan använda WordPress olika behörigheter av användare i systemet och bestämma vem som ska kunna ändra vad i tillägget. Med hjälp av detta blir din hemsida något utöver det vanliga i användarupplevelse och lätt att underhålla utan att förstöra både design och innehåll. Dessutom är hemsidan framtidssäkrad då den är lätt att utöka med fler block och funktioner.

Så om ni går och funderar på ett nytt webbprojekt i WordPress, kolla gärna med oss hur vi skulle kunna göra er vardag med er hemsida mycket enklare och roligare.